inv.nr. 60: Propagandalied N.A.B.L.O. (Nederlands Antilliaanse Bond voor
Lichamelijke Opvoeding)


titel/onderw.: Propagandalied N.A.B.L.O. (Nederlands Antilliaanse Bond voor
Lichamelijke Opvoeding)
datum: eind 1950
omschrijving: Tumba, zang van twee vrouwen, met orkestbegeleiding
info label: N.A.B.L.O. – Pinja
opmerkingen: December 1950 wordt op Curaçao de N.A.B.L.O.-fair gehouden. Doel is
‘bandeloosheid onder de jeugd te beperken’ (advertentie in Amigo 16-
11-1950). Vermoedelijk is de plaat in het kader van deze manifestatie
gemaakt. Uitbrengen als handelsplaat zal niet het oogmerk zijn
geweest. Mogelijk heeft de plaat gediend om tijdens de manifestatie
via een ‘public address’ systeem af te draaien. De aanduiding ‘Pinja’ zal
duiden op de voorzitter. In 1950 is dit de heer Piña. NB: Verso is
blanco.
nr. Hoyer:
drager: Audiodisc yellow / 78 / N / iets sinaasappel
banden: 1
werknummer: wn26a
bestand: WN26a rn
tijdsduur: 3:05
start banden:
categorie: 2