inv.nr. 66: Doctoor, Doctoor’, gezongen door (vermoedelijk) Erquimedes ‘Kimo’
Candelaria met gitaarbegeleiding


titel/onderw.: Doctoor, Doctoor’, gezongen door (vermoedelijk) Erquimedes ‘Kimo’
Candelaria met gitaarbegeleiding
datum: c. november 1950 (mogelijk c. mei 1951)
omschrijving: Politiek lied gezongen door man, begleid door twee of drie gitaren.
info label: Doctoor, Doctoor – -XX
opmerkingen: Het lied ‘Doctoor, Doctoor’ gaat over Dr. Moises ‘Doctoor’ da Costa
Gomez, voorman van de Nationale Volks Partij. In het lied worden zijn
visie en vaardigheid bezongen. Dit is eigenaardig want Candelaria
leende zijn stem voor propaganda van de Democratische Partij; een
opponent van de NVP. Het is vermoedelijk het soort lied waarbij door
iemand overdreven te prijzen de spot gedreven wordt. De tekst heeft
op enkele punten ook een vreemd rijm; daar waar men Partido
Democraat verwacht (op grond van het rijm) wordt gezongen van de
Partido Nacional. Op 2:15 bijvoorbeeld verwacht men na ‘libertad’
(uitgesproken ‘libertaat’) Partido Democraat, maar volgt Partido
Nacional. Datering is op grond van het feit dat Candelaria in 1950 zijn
meeste platen bij Hoyer opneemt. De plaat zal vermoedelijk met het
oog op de statenverkiezingen van 21 december 1950 zijn gemaakt.
Niet uitgesloten kan echter worden dan de opname is gemaakt in het
kader van de eilandsraadverkiezingen van 4 juni 1951.
nr. Hoyer:
drager: Audiodisc blue / met uitloop / 78 / N
banden: 1
werknummer: wn90a
bestand: WN90a schoon rn
tijdsduur: 3:16
start banden:
categorie: 2