inv.nr. 107: Musici, mogelijk Luciano Henkel (kwarta en zang) en Guillermo Behilia
of Julian Coco (bas) componeren, en leggen de compositie vast op
grammofoonplaat voor nadere uitwerking.


titel/onderw.: Musici, mogelijk Luciano Henkel (kwarta en zang) en Guillermo Behilia
of Julian Coco (bas) componeren, en leggen de compositie vast op
grammofoonplaat voor nadere uitwerking.
datum: begin 1952
omschrijving: zoekende zang (melodielijn) ondersteund door kwarta en bas (ritme)
info label: geen
66
opmerkingen: Uit deze opnamen blijkt dat de techniek (opname van
grammofoonplaat) wordt benut bij het creëren van een compositie.
Het is vermoedelijk de kwartaspeler Luciano Henkel die, ondersteund
door zijn eigen spel, een melodielijn zoekt. Het ritme wordt verder
geschraagd door bas. Mogelijk is de plaat later gebruikt om musici voor
te spelen. De meeste musici rondom de Hoyer studio kunnen geen
noten lezen. Op deze wijze kan dan toch een idee voor een compositie
worden bewaard. De plaat bevat twee banden. De eerste is
opgenomen op 78 toeren, de tweede op 33. Datering op grond van
verso.
nr. Hoyer:
drager: Audiodisc blue / 78 / N
banden: 2
werknummer: wn36b
bestand: WN36b rn
tijdsduur: 1) 2:07, 2) 4:22
start banden: 1) 0:00, 2) 2:07
categorie: 2